Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 

Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonných povinností či udeleného súhlasu.

 

Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov.
Umožníme a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Informácie o ochrane osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany APIS, spol. s. r. o. ako prevádzkovateľa, vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 1314 GDPR, ktoré sme koncipovali formou otázok, a to tak, aby tieto informácie boli pre Vás zrozumiteľné, prehľadné a praktické:

Prevádzkovateľom osobných údajov na webových stránkach stomalab.com je firma:

APIS, spol. s. r. o.
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
IČO: 31323227
IČ DPH: SK2020297279

Vaše osobné údaje spracovávame ako prevádzkovateľ, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadné ďalšie sprostredkovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.  Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať elektronicky na e-mail: info@kamenarstvoapis.sk alebo písomne na vyššie uvedenú adresu.

 

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, telefónne číslo, meno, priezvisko, adresa bydliska, rodné číslo, údaje o zdravotnom poistení

Ak ste našimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

 

Marketing – zasielanie newslettrov

Vaše osobné údaje (email a meno) v minimálnej miere využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 3 rokov od poslednej objednávky/faktúry.

Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu 3 rokov od udelenia. Súhlas nám vyjadríte tzv. Double opt-in potvrdením. Toto potvrdenie je jasným vyjadrením vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov.

V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-mailu.

 

Fotografická dokumentácia, referencie

Iba na základe vášho súhlasu môžeme použiť vaše fotografie, videá alebo písomné referencie na svojich stránkach, a to do doby, než váš udelený súhlas odvoláte. Ten možno kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

 

Nepoužívame cookies na cielenie reklamy.

 

Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať priamo v prehliadači, ktorý používate:

 

 

Pokiaľ vás zaujímajú cookies viac, ďalšie informácie nájdete v sekcii Cookies Policy.

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime je, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, najmä:

 

 • Zabezpečeným prístupom do našich počítačov (zabezpečené heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do našich telefónov (zabezpečené heslom a čítačkou odtlačkov prstov).
 • Zabezpečeným prístupom do našich e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do aplikácií na e-mailovú rozosielanie (zabezpečené menom a heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do fakturačných systémov (zabezpečené menom a heslom).
 • Šifrovanou komunikáciou na našom webe (platný certifikát https).
 • Zabezpečeným prístupom do členských sekcií webu (zabezpečené užívateľským menom a heslom).
 • Pravidelnou aktualizáciou softvéru.

 

Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Vaše súkromné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím stranám, okrem tých, ku ktorým nás zaväzujú zákonné povinnosti.

Vaše údaje nebudeme odovzdávať do tretích krajín. Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu:

info@kamenarstvoapis.sk

 

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 14 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje považuje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenosnosť: Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie pošleme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý): Vaším ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaný zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať na e-mail.

 

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

 

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

Emaily s inšpiráciou, článkami či produktami a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-mailu.

APIS, spol. s. r. o. v rámci svojich aktivít nevyužíva automatizované rozhodovanie a profilovanie.

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadne iné tretej strane.

Cookies ( nie tie keksíky )

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý je navštívenou webovou lokalitou uložený do vášho počítača. Pri budúcej návšteve rovnakej webovej lokality potom umožní použiť rovnaké predvoľby.

Ide o cookies, ktoré potrebuje webová stránka, aby fungovala správne. Väčšinou sú dané použitým CMS systémom, v našom prípade WordPress. Ukladanie týchto cookies je dané nastavením vášho prehliadača, takže ak si myslíte, že je to pre vás vhodné, zakážte ich ukladanie v prehliadači. Ide o základné cookies, ktoré sa používajú napr. pri navigácii, bez ich povolenia nemusí webová stránka fungovať správne.

Cookies, bez ktorých stránka funguje správne, ale ovlyvňujú vaše používanie stránky. Ukladajú sa napríklad informácie o prihlásení (zapamätať si ma) alebo o iných častiach stránky, ktoré môžete upraviť podľa seba.

Pod tieto cookies patrí aj zdieľanie na sociálnych sietiach (ak buttony vkladáme my).

 • cookieconsent_status  (typ: preferencie, pamätá si, či ste súhlasili s ukladaním cookies)
 • wordfence_verifiedHuman (typ: Wordfence, umožňuje, aby Wordfence Security plugin fungoval správne, expiruje za 24 hodín)
 • wfvt_* (typ: Wordfence, umožňuje, aby Wordfence Security plugin fungoval správne, expiruje za 30 minút)

de o cookies, ktoré sa používajú na sledovanie správania sa návštevníkov stránky (monitorovanie stránky).  Na tejto stránke sa používa len Google Analytics.  Všetky tieto informácie sú agregované a z toho dôvodu anonymné.  Napriek tomu môžete v spodnej lište odmietnuť cookies, potom sa kód GA do stránky nevloží.

Používané cookies:

Ide o cookies, ktoré sa ukladajú pri návšteve našej stránky, ale nemáme na ne vplyv. Neukladajú žiadne osobné informácie,  len informácie o zariadení, ktoré používate a webovom prehliadači.

 

V tejto chvíli vieme o:

 • facebook
 • vimeo
 • youtube
 • google

 

Cookies od google. Tieto cookies vkladá prehliadač, pokiaľ používate služby od google (jeden účet pre všetko).  Nemôžeme ovplyvniť (vymazať) cookies v klientovom browseri, ktoré tam vkladá iná doména, to nie je technicky možné.  Môžete tomu zabrániť, ak sa odhlásite z prehliadača (občas nepomôže ani inkognito). Podstatné je, že tieto cookies si podľa GDPR ošetril google sám a ako ďalšiu cookie vkladá váš súhlas, ktorý ste mu dali, keď ste si vytvárali google konto. Vloženie analytického kódu ovplyvniť môžete (viď trakovacie cookies).

 

Viac info o google cookies.

Na tejto stránke (stomalab.com) je použité riešenie, ktoré môžete dodatočne upraviť nastavenie cookies na tejto stránke vyvolaním tabu mastavenie v ľavom dolnom rohu obrazovky. Po kliknutí naň sa znova objaví pás s nastavením cookies (alebo vymažete cookies v prehliadači).  Kým nekliknete na AKCEPTUJEM (s cookies), trakovací kód pre GA nie je vložený do stránky (čo sa dá ľahko overiť).